WOW!projects

Sophiahoeve

Woudtzicht 1

2678 NG De Lier

+31(0)6 26562366

 

De kunst van projectgeoriënteerd werken

 

Steeds meer mensen werken in flexibele tijdelijke samenwerkingsvormen tussen afdelingen, bedrijven en instellingen. Vaak dwars door hiërarchische lagen en organisatiegrenzen heen, de ene keer voor de duur van een project en de andere keer gaat het om een meerjaren programma van projecten. Om in deze turbulente tijd te overleven, de juiste dingen te doen en die dingen goed te doen is het noodzakelijk om de projectkunst te beheersen.

 

 

Realiseren van

            doelen beleid

                        missie strategie

                                   dromen resultaten  

                                               ambitie wensen

                                                           visie en verandering

door projectgeoriënteerd werken

 

WOW!projects

 

In 1999 is WOW!projects opgericht om de kunst van projectgeoriënteerd werken in alle sectoren van de samenleving te laten doordringen. Daarmee wordt ingespeeld op de behoefte aan flexibele werkwijzen die onzekerheid en verandering benaderen met richting, helderheid en plezier.

 

WOW!projects ondersteunt mensen en organisaties bij alle facetten van het projectgeoriënteerd werken met dienstverlening op drie gebieden:

 

Programmamanagement:
Realiseren van visie & strategie via projectportfolio’s;

Projectmanagement:
Opstarten, managen, begeleiden en evalueren van projecten;

Training, advies & begeleiding:
Verhogen van innovatief & realiserend vermogen van mens & organisatie.

 

 

 

Sterke punten

 

De kern van WOW!projects bestaat uit:

 

·         Integrale visie op projectgeoriënteerd werk met oog voor de veranderende omgeving, het project, de groep en persoonlijk leiderschap

·         Brede ervaring met methoden voor projectgeoriënteerd werken zoals bijvoorbeeld PRINCE2 en MSP

·         Het praktisch kunnen afstemmen van projectgeoriënteerde werkwijzen op elke organisatie

·         Het vertalen van visie en strategie in programma’s van projecten en lijnactiviteiten

·         Het realiseren van projectresultaten met toegevoegde waarde

·         Netwerk van multidisciplinaire adviseurs, trainers, project- en programmamanagers

 

Mark van Onna


Mark heeft sinds 1997 gewerkt aan de introductie en verspreiding van de PRINCE2-methodiek voor projectmanagement en behoort tot de eerste groep gecertificeerde PRINCE2-trainers in Nederland. Hij werkte mee aan de review van het PRINCE2-handboek en schreef het boek ‘De kleine Prince 2, gids voor projectmanagement’ waarvan inmiddels meer dan 35.000 exemplaren zijn verkocht.

 

Mark van Onna  MSc MBA studeerde informatica (Vrije Universiteit) en bedrijfskunde (Rotterdam School of Management). Hij werkte elf jaar bij PinkRoccade als senior management trainer, consultant, projectmanager en productmanager. Nu werkt hij bij WOW!projects van waaruit hij bedrijven, overheden en instellingen begeleidt bij projectgeoriënteerd werken.

 

 

Projectsucces door integrale aanpak

 

Methodieken als bijvoorbeeld PRINCE2- en MSP scheppen kaders en geven houvast en richting bij het projectgeoriënteerd werken. Voor voldoening, plezier en projectsucces is echter meer nodig dan een goede methodiek. Daarom maakt WOW!projects gebruik van een integrale aanpak met aandacht voor de aanwezige ambities en competenties.

 

PRINCE2, MSP en Internationale praktijkstandaarden

WOW!projects maakt bij de uitvoering van opdrachten pragmatisch gebruik van internationale standaarden voor projectgeoriënteerd management zoals:

 

-          de PRINCE2-methodiek voor projectmanagement

-          de MSP-methodiek voor programmamanagement

-          verschillende ‘projectmanagement bodies of knowledge’ (BOK’s).

 

WOW!projects volgt de laatste ontwikkelingen op het vakgebied en draagt bij aan de verdere ontwikkeling door praktijkonderzoek, publicaties, presentaties en het organiseren van congressen en symposia.

 

De kleine Prince 2

Gids voor projectmanagement

 

Mark van Onna en Ans Koning

De kleine Prince 2

Gids voor projectmanagement

4de herziene editie

Academic Service, 2006

ISBN 90 395 2450 5

 

 


 “Dit handige boek geeft een uitgebreide inleiding op de ‘best practice’-projectmanagementmethode PRINCE2. Voor het beste resultaat laat het boek zien hoe de methode moet worden afgestemd op het project in kwestie.”

Roland Gareis, professor projectmanagement, Project Management Factory, University of Economics & Business Administration, Wenen.

 

“De kleine Prince 2 laat perfect de flexibele en generieke aard van deze ‘public domain’-projectmanagementmethode zien. Dit boek helpt de lezer kleine tot middelgrote projecten uit te voeren op basis van een solide PRINCE2-aanpak.”

Rodney Turner, professor projectmanagement, Erasmus Universiteit, Rotterdam.

 

“Gebaseerd op ‘best practice’-projectmanagementervaringen, is PRINCE2 zeker blijvend de standaardmethode. Dit boek is een uitstekende bron voor de PRINCE2-aanpak.”

Ad van der Waal, Executive Vice President, Project Office, ABN AMRO Bank, Amsterdam.

 

“PRINCE2 biedt ons één taal om een project te managen. De kleine Prince 2 is een effectief middel om deze taal in organisatie te verspreiden.”

Fred Kuipers, managing director, Wolters Kluwer University, Amsterdam.

 

“Bij alle soorten projecten helpt dit handige boek zowel de projectmanagers als de sponsors hun weg te vinden (in het project). Omdat PRINCE2 is gebaseerd op ‘best practice’-ervaringen, wordt voorkomen dat ze het wiel opnieuw uitvinden.”

Kees van den Doel, Senior manager Project Governance, Information Technology Centre, ING Group, Amsterdam.

 

“De kleine Prince 2 is zeer geschikt ter voorbereiding van het PRINCE2 foundation examen.”

Joep van Nieuwstadt, directeur, Stichting EXIN, Utrecht

 

“Gewoon een boekje. Die eenvoud gaf de doorslag.”

Jan Grefhorst, kwaliteitsmanager, Gastec, Apeldoorn.